Visioner

Visioner for Vejlernes Naturfriskoles børnehave VibenBørn derude

Viben er Vejlernes Naturfriskoles børnehave. Vi er et naturligt led i ”fødekæden” til friskolen, men Vi er også lokalområdets børnehave for de, der ikke fortsætter i friskolen.
Vi har et meget tæt samarbejde og samvær på tværs af børnehave og skole. Det betyder at vi med fordel kan trække på det bredspektret ressource potentiale der er tilknyttet stedet. I det daglige krydser børn og personalet gerne over gården for at give en hjælpende hånd eller blot for at komme på hyggebesøg.

-Høj kvalitet for pædagogiske rammer og udvikling.
I Viben stræber vi efter højest mulig kvalitet i vores pædagogiske arbejde. Vi har fokus på enkelte barns udviklingstrin samt nærmeste udviklingszone. Vi udarbejder pædagogiske læreplaner og årsplaner. I Viben har vi personale der har specialiseret sig i børns sprogudvikling, børns kreative udfoldelse, børn med særlige behov og læring gennem udeliv.
Børnenes trivsel skal sikres optimalt i en familiepræget hverdag. Hvor forældresamarbejdet vægtes højt. Forældre og personale hjælper hinanden med at tage udgangspunkt i barnets verden, i dets individuelle behov og i dets personlige karaktertræk. Børnehavens hverdag bygger på traditioner der følger årets rytme.

-Udeliv hver dag
Vi bruger fortrinsvis udelivet som pædagogisk fundament.
En videnskabelig svensk undersøgelse dokumenterer, at børn i naturbørnehaver trives langt bedre end børn i almindelige bybørnehaver. Børn i naturbørnehaver er mere harmoniske og sociale, de har færre sygedage, en bedre motorik og koncentrationsevne end børn i bybørnehaver. Det konkluderer en svensk undersøgelse, “Ute på Dagis” fra 1997. se evt nedenstående link, dokumentet åbner i et nyt vindue:
Link til Naturbørn bliver gode børn

Derfor er vi er alle ude hver dag. Vi bruger elementerne Ild, vand, jord og luft i dagligdagen. Vi sanser naturen, på og med kroppen. Vi bliver ”naturkloge”. Hos os nærstuderes dyr, insekter og planter med stor entusiasme af både børn og voksne. Vore ture ud af huset har meget ofte en naturinspireret baggrund.

-Nærvær
Nærvær har stor betydning for børnenes trivsel derfor er øjenkontakt, en aktiv lyttende og anerkendende voksen at tale med en selvfølge. Dagligdags gøremål og rutiner bliver tilrettelagt således at de er givende og hyggelige. Det betyder bl.a. at en frisk ble godt kan bliver sat på med et par strofer fra en børnesang. Vores fælles dag er fyldt med glæde og grin.

-Tryghed

I vores børnehave lægger vi vægt på trygge og velstimuleret børn, fordi vi tror på at sådanne børn har de bedste forudsætninger for positiv udvikling.
Når man starter i børnehaven kan det nye liv være stort og uoverskueligt. Derfor sørger vi for at holde i hånd, trøste, støtte, opmuntre, sidde tæt når der er behov for det Når vi siger goddag til børnene, nævne deres navn samtidig med at vi etablerer øjenkontakt udviser vi anerkendelse af deres tilstedeværelse og hilser dem velkomne i vores kreds. Vore børn skal have tillid til, at vi voksne vil dem det godt. Derfor arbejder vi løbende med anerkendende pædagogik.

-Leg og sociale kompetencer
Legen har en fremtrædende plads i vores børnehave. Gennem legen udvikles børnenes fantasi og kreativitet. Legen er desuden fabelagtig til at udvikle sprog og sociale kompetencer. Gennem legen afprøver og bearbejder børnene små bidder af verdenen. Vi arbejder bevidst med at give børnene forståelsen for at konflikter altid bør løses verbalt.
Målet med anerkendende pædagogik er bl.a. at vore børn bliver anerkendende og rummelige mennesker, der har forståelse for at vi ikke alle er ens og at vi alle har noget væsentlig at byde ind med.

-Fællesskab
Vi vil gerne føle at vi er en del af et fællesskab, for fællesskabsfølelsen er vigtig i forhold til oplevelsen af at ”høre til”.
Vi arbejder meget på at opleve os som et fællesskab, selv om vi her på matriklen er delt op med dagpleje, børnehave, sfo og skole. Nogle af de daglige oplevelser får vi bl.a. når vi er sammen på tværs af tilhørsforhold og kommer til at kende hinanden – f.eks. i morgentimerne og i de sene eftermiddagstimer.

-Hjemlig og hyggelig atmosfære.
Viben er også for forældre. Vi har kaffe på kanden. – det er ikke altid at vi har tid til at dele den med jer forældre for på visse tidspunkter af dagen har vi ”spidsbelastninger”, men I må gerne slå jer ned og være en del af huset i en stund.
Hen over året har vi forskellige arrangementer som børnene og vi rigtig gerne vil dele med jer.
Har I behov for en særlig forældresamtale siger I bare til så finder vi et aftalt tidspunkt hvor der er ro.