Nyhedsbrev august 2012

Nyhedsbrev – august 2012

Velkommen tilbage fra ferie.
Sommerferieperioden for børnehavens personale er overstået og jeg vil gerne takke alle jer forældre, der velvillig har hjulpet os med at gennemføre 2 ugers lukning, samt været med til at holde et lavt børnetal de resterende uger. Det betyder at vi har været fri for at tære på vikarbudgettet. Det gavner puljen til personalebemandingen resten af året. TAK FOR DET !

Hverdagens hjul er jo så småt begyndt at dreje og vi er påbegyndt et nyt ”børnehave-år”. Lillian har dermed også haft sin sidste arbejdsdag i børnehaven idet hun som bekendt skal varetage funktionen som børnehaveklasselærer.

Vi skal ligeledes tage afsked med Josua, da han er blevet optaget på universitetet i Århus.
Det betyder at vi skal slå en ny medhjælperstilling op – med tiltrædelse snarest mulig.

Vi starter det nye år op med 23 børn.
Laura Nørager og Marius Kirk Petersen er de sidst ankomne.

Søndag d. 12 august kl. 13 har skolebørnene første skoledag. I den forbindelse er der kaffe for alle der har lyst. Ved hjælp af forældrerådet er børnehaven også åben for besøg.

Fredag d. 17 aug. er børnehaven – igen i år – inviteret til at besøge byfesten i Vesløs. Vi medbringer vore madpakker og forventningsglæde. Desuden bliver vi trakteret med frugt, kage og saft på pladsen. Vi bestiller en bus og har invitert Mejserne med ombord. Der er afgang fra børnehaven kl. 9. Vi forventer at være hjemme igen ved middagstid så vi kan putte de børn som skal sove til middag.
- Er der forældre der har lyst og tid til at være hjælpere på denne tur vil det være dejligt.

I uge 35 kommer Emma Olesen i skolepraktik i børnehaven

Onsdag d. 5. sep. invitere forældrerådet og personalet til fællesspisning og forældremøde. Mere herom senere.

Ellers kommer vore sommer / sensommeraktiviteter til at dreje sig om emner fra børnehavens årsplan. Vi skal til stranden for at se nærmere på det liv der er ved fjorden. Vi skal høste i drivhuset. Vi skal til Bærkær for at kikke til vores grøntsagslod (som jo passes af nogle ihærdige forældre).

Og mon ikke også vi finder tid til at komme en tur i skoven for at finde spiselige svampe.

Vi deltager også i ”blåbærturen” sammen med skoleeleverne når den dag kommer.

- Og ellers skal dagene gå med at lege, hygge og erobre alle mulige erfaringer til ”lives rygsæk”.

Kirsten